Yahya Kemal Beyatlı Kimdir-Hayatı-Eserleri-Şiirleri

Türk ozanı (Üsküp 1884 – İstanbul 1958) Üsküp ve Selanik’te çeşitli okullarda okuduktan sonra, düzenli bir öğrenim görebilmesi için 1902’de İstanbul’a gönderilen Yahya Kemal, Vefa lisesine girdi. İstanbul’da kaldığı süre içinde, Edebiyat-ı Cedide ozanlarının yapıtlarını inceledi. İrtika ve Malumat dergilerinde Agâh Kemal adıyla şiirler yayımladı. Hacı Arif bey’den musiki dersleri alırken tanıştığı Şekip Bey adlı bir gencin isteklendirmesiyle 1903’te Paris’e gidip Jön Türkler arasına katıldı ve bir yıl süreyle Fransızcasını ilerletti. 1904’te Paris Siyasal Bilimler Okulu’na yazıldı. Edindiği yeni görüş açısına dayanarak bir yandan Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden sonraki tarih sürecinde gösterdikleri etkinlikleri değişik bir açıdan değerlendiren çalışmalar yaparken, bir yandan da Fransız Edebiyat çevreleriyle ilişki kurdu. Simgeciliğin şiir anlayışını yakından izledi. Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin etkisindeki sanat görüşünü, edindiği bilgilerle geliştirdi. Batı şiirindeki bütünlük anlayışını divan şiirinin biçim özellikleriyle birleştirerek, şiirlerine yeni bir nitelik kazandırdı. 1912’de İstanbul’a dönerek Darüşşafaka’da, Medresetül Vaizin’de, Darülfünun’da tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu arada edebiyat çevrelerinde ünü iyiden iyiye yayıldı. Türk tarihi ve uygarlığını çeşitli yönleriyle ele alan, doğayı, sevgiyi, insanın ölümlü dünya içindeki duygularını dile getirin şiirleri ağızdan ağza söylenmeye başladı.

1921 yılında Dergâh dergisinde, Hasan Ali (Yücel), Nurullah Ata (Ataç), Mustafa Nihat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necmettin Halil’le birlikte şiirler, denemeler, eleştiriler yayımladı. İleri, Tevhid-i Efkâr, Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde, Kurtuluş Savaşını destekleyen yazılar yazdı. 1922 yılında barış anlaşması için Lozan’a giden kurulda danışmanlık görevinde bulundu. 1923 yılında Urfa milletvekili seçildi. Güney sınırlarının yeniden saptanması için Fransızlarla yapılan görüşmelerdeki delegeliği sırasında, gösterdiği başarıdan sonra, 1923 yılında Varşova ortaelçiliğine, 1929 yılında Madrid ortaelçiliğine, 1931 yılında Lizbon ortaelçiliği görevini de üstlendi. Yahya Kemal yaşamının son yıllarını İstanbul Park Otel’de geçirdi.

Başlıca Yapıtları

Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler,

Düzyazı: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikâyeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Tarih Musahabeleri, Mektuplar, Makaleler

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: